להזמנות במייל ניתן לשלוח פנייה ל-  orders@leialondon.com 

(לחברות מועדון בלבד) 

Remix plunge
היקף: 65-85
D-GG:קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 150 ש"ח
מחירים לפני הנחה
Nouveau
היקף: 65-85
D-GG:קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 150 ש"ח
מחירים לפני הנחה
Nouveau ללא ברזלים
היקף: 65-75
D-FF :קאפ
מחיר: 400 ש"ח
מחיר לפני הנחה
remix
היקף: 65-80
D-FF :קאפ
מחיר: 400 ש"ח
מחיר לפני הנחה
Sundance קולר
היקף: 65-85
D-FF:קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 150 ש"ח
מחירים לפני הנחה
Sundance
היקף: 65-85
D-GG:קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 150 ש"ח
מחירים לפני הנחה
Sundance tankini
היקף: 65-85
D-GG:קאפ
מחיר טנקיני: 380 ש"ח
מחיר תחתונים: 150 ש"ח
מחירים לפני הנחה
Run Wild mold
היקף: 65-85
DD-GG:קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 150 ש"ח
Back to Black
היקף: 65-75
D-FF :קאפ
מחיר: 400 ש"ח
מחיר לפני הנחה
Show More

150 ש"ח

150 ש"ח

150 ש"ח

150 ש"ח

150 ש"ח

200 ש"ח

200 ש"ח

190 ש"ח

200 ש"ח

Bali bay
היקף: 65-85
DD-GG:קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 150 ש"ח
מחיר לפני הנחה
Cote D'azur
היקף: 65-80
DD-G :קאפ
S-XL: מידת תחתונים
מחיר חזיה: 350 ש"ח
מחיר תחתונים: 180 ש"ח
מחיר לפני הנחה
Jewel cove
היקף: 65-80
DD-FF:קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 150 ש"ח
מחיר לפני הנחה
Roar instinct
היקף: 65-80
D-FF:קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 150 ש"ח
מחיר לפני הנחה
Roar instinct suit
היקף: 65-75
D-F :קאפ
מחיר: 400 ש"ח
מחיר לפני הנחה
Water meadow
היקף: 65-85
DD-G:קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 150 ש"ח
מחיר לפני הנחה
Modern mystic
היקף: 65-80
D-GG:קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 150 ש"ח
מחיר לפני הנחה
Tiki bar
היקף: 65-80
DD-GG:קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 150 ש"ח
מחיר לפני הנחה
Tiki bar
היקף: 65-75
DD-E:קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 150 ש"ח
מחיר לפני הנחה
Beach Hut
היקף: 65-75
D-G:קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 150 ש"ח
מחיר לפני הנחה
Show More

190 ש"ח

150 ש"ח

150 ש"ח

150 ש"ח

150 ש"ח

150 ש"ח

150 ש"ח

200 ש"ח

150 ש"ח

150 ש"ח

Island Lily
היקף: 75-90
קאפ : DD-GG
מחיר חזייה 350 ש"ח
מחיר תחתון 180 ש"ח
מחיר לפני הנחה
Island Lily
מידה: 16-20
מחיר: 450 ש"ח
מחיר לפני הנחה
Amazonia
מידה: 16-20
מחיר: 450 ש"ח
מחיר לפני הנחה
Fierce
מידה: 16-20
מחיר: 450 ש"ח
מחיר לפני הנחה
Show More

190 ש"ח

225 ש"ח

225 ש"ח

225 ש"ח

Modern mystic

היקף: 65-80 D-GG:קאפ מחיר חזיה: 300 ש"ח מחיר תחתונים: 150 ש"ח מחיר לפני הנחה