LEIA_LONDON_HOMEPAGE_30%_SUMMERSALE-02.j

להזמנות במייל ניתן לשלוח פנייה ל-  orders@leialondon.com 

(לחברות מועדון בלבד) 

FANTASIE

Neve molded
65-85:היקף
DD-GG :קאפ
מחיר חזיה: 270 ש״ח
מחיר תחתון: 120 ש״ח
Illusion
65-85:היקף
DD-GG :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש״ח
מחיר תחתון: 120 ש״ח
Memoir full cup
65-85:היקף
DD-GG :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש״ח
מחיר תחתון: 120 ש״ח
Annalise
65-85:היקף
DD-GG :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש״ח
מחיר תחתון: 120 ש״ח
Show More

135 ש"ח

150 ש"ח 

150 ש"ח 

150 ש"ח 

FREYA

Arya  Deco
65-85:היקף
DD-GG :קאפ
XS-XL : מידות תחתון
מחיר חזיה: 270 ש״ח
מחיר תחתון: 100 ש״ח
Wild deco
65-80:היקף
DD-G :קאפ
XS-XL : מידות תחתון
מחיר חזיה: 300 ש״ח
מחיר תחתון: 100 ש"ח
Love note hi apex
65-80:היקף
E-G :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש״ח
מחיר תחתון: 100 ש״ח
Unchained
65-85:היקף
DD-GG :קאפ
XS-XL : מידות תחתון
מחיר חזיה: 300 ש״ח
מחיר תחתון: 100 ש״ח
Fancies mold
65-85:היקף
DD-G :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש״ח
מחיר תחתון: 100 ש״ח
Expression hi apex
65-85:היקף
DD-G :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש״ח
מחיר תחתון: 100 ש״ח
Expression balcony
65-85:היקף
E-F :קאפ
XS-XL : מידות תחתון
מחיר חזיה: 300 ש״ח
מחיר תחתון: 100 ש״ח
Show More

135 ש"ח 

150 ש"ח 

150 ש"ח 

150 ש"ח 

150 ש"ח 

150 ש"ח 

אזל המלאי

WACOAL

Lace essential
היקף: 65-85
DD-FF :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 150 ש"ח
Lace affair
היקף: 70-85
D-F :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 150 ש"ח
Show More

150 ש"ח 

150 ש"ח 

ELOMI

Mia
היקף: 70-95
F-HH :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתון: 120 ש"ח
Morgan
היקף: 70-85
GG-HH :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 120 ש"ח
Matilda
היקף: 70-100
F-H :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתון: 120 ש"ח
Sachi
היקף: 70-85
F-H :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתון: 120 ש"ח
Show More

150 ש"ח 

150 ש"ח 

150 ש"ח 

150 ש"ח 

Nursing bra / חזיות הנקה

Smoothing nursing bra
חזייה הנקה עם קליפס לפתיחה מהירה. מעניקה תמיכה מלאה לחזה מכל הכיוונים, ותמיכה לגב הודות לרצועת גב הרחבה שבה.
מחיר *לפני* הנחה - 300 ש"ח
Smoothing nursing bra
חזייה הנקה עם קליפס לפתיחה מהירה. מעניקה תמיכה מלאה לחזה מכל הכיוונים, ותמיכה לגב הודות לרצועת גב הרחבה שבה.
מחיר *לפני* הנחה - 300 ש"ח
Show More

150 ש"ח 

150 ש"ח 

Smoothing nursing bra

חזייה הנקה עם קליפס לפתיחה מהירה. מעניקה תמיכה מלאה לחזה מכל הכיוונים, ותמיכה לגב הודות לרצועת גב הרחבה שבה. מחיר *לפני* הנחה - 300 ש"ח