LEIA_LONDON_HOMEPAGE_30%_SUMMERSALE-02.j

להזמנות במייל ניתן לשלוח פנייה ל-  orders@leialondon.com 

(לחברות מועדון בלבד) 

FANTASIE

Neve molded
Neve molded

65-85:היקף DD-GG :קאפ מחיר חזיה: 270 ש״ח מחיר תחתון: 120 ש״ח

Illusion
Illusion

65-85:היקף DD-GG :קאפ מחיר חזיה: 300 ש״ח מחיר תחתון: 120 ש״ח

Memoir full cup
Memoir full cup

65-85:היקף DD-GG :קאפ מחיר חזיה: 300 ש״ח מחיר תחתון: 120 ש״ח

Annalise
Annalise

65-85:היקף DD-GG :קאפ מחיר חזיה: 300 ש״ח מחיר תחתון: 120 ש״ח

135 ש"ח

150 ש"ח 

150 ש"ח 

150 ש"ח 

FREYA

Arya  Deco
Arya Deco

65-85:היקף DD-GG :קאפ XS-XL : מידות תחתון מחיר חזיה: 270 ש״ח מחיר תחתון: 100 ש״ח

Wild deco
Wild deco

65-80:היקף DD-G :קאפ XS-XL : מידות תחתון מחיר חזיה: 300 ש״ח מחיר תחתון: 100 ש"ח

Love note hi apex
Love note hi apex

65-80:היקף E-G :קאפ מחיר חזיה: 300 ש״ח מחיר תחתון: 100 ש״ח

Unchained
Unchained

65-85:היקף DD-GG :קאפ XS-XL : מידות תחתון מחיר חזיה: 300 ש״ח מחיר תחתון: 100 ש״ח

Fancies mold
Fancies mold

65-85:היקף DD-G :קאפ מחיר חזיה: 300 ש״ח מחיר תחתון: 100 ש״ח

Expression hi apex
Expression hi apex

65-85:היקף DD-G :קאפ מחיר חזיה: 300 ש״ח מחיר תחתון: 100 ש״ח

Expression balcony
Expression balcony

65-85:היקף E-F :קאפ XS-XL : מידות תחתון מחיר חזיה: 300 ש״ח מחיר תחתון: 100 ש״ח

135 ש"ח 

150 ש"ח 

150 ש"ח 

150 ש"ח 

150 ש"ח 

150 ש"ח 

אזל המלאי

WACOAL

Lace essential
Lace essential

היקף: 65-85 DD-FF :קאפ מחיר חזיה: 300 ש"ח מחיר תחתונים: 150 ש"ח

Lace affair
Lace affair

היקף: 70-85 D-F :קאפ מחיר חזיה: 300 ש"ח מחיר תחתונים: 150 ש"ח

150 ש"ח 

150 ש"ח 

ELOMI

Mia
Mia

היקף: 70-95 F-HH :קאפ מחיר חזיה: 300 ש"ח מחיר תחתון: 120 ש"ח

Morgan
Morgan

היקף: 70-85 GG-HH :קאפ מחיר חזיה: 300 ש"ח מחיר תחתונים: 120 ש"ח

Matilda
Matilda

היקף: 70-100 F-H :קאפ מחיר חזיה: 300 ש"ח מחיר תחתון: 120 ש"ח

Sachi
Sachi

היקף: 70-85 F-H :קאפ מחיר חזיה: 300 ש"ח מחיר תחתון: 120 ש"ח

150 ש"ח 

150 ש"ח 

150 ש"ח 

150 ש"ח 

Nursing bra / חזיות הנקה

Smoothing nursing bra
Smoothing nursing bra

חזייה הנקה עם קליפס לפתיחה מהירה. מעניקה תמיכה מלאה לחזה מכל הכיוונים, ותמיכה לגב הודות לרצועת גב הרחבה שבה. מחיר *לפני* הנחה - 300 ש"ח

Smoothing nursing bra
Smoothing nursing bra

חזייה הנקה עם קליפס לפתיחה מהירה. מעניקה תמיכה מלאה לחזה מכל הכיוונים, ותמיכה לגב הודות לרצועת גב הרחבה שבה. מחיר *לפני* הנחה - 300 ש"ח

150 ש"ח 

150 ש"ח