LEIA_LONDON_HOMEPAGE_30%_SUMMERSALE-01.j

להזמנות במייל ניתן לשלוח פנייה ל-  orders@leialondon.com 

(לחברות מועדון בלבד) 

FANTASIE

Neve molded
65-85:היקף
DD-GG :קאפ
מחיר חזיה: 270 ש״ח
מחיר תחתון: 120 ש״ח
Illusion
65-85:היקף
DD-GG :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש״ח
מחיר תחתון: 120 ש״ח
Memoir full cup
65-85:היקף
DD-GG :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש״ח
מחיר תחתון: 120 ש״ח
Annalise
65-85:היקף
DD-GG :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש״ח
מחיר תחתון: 120 ש״ח
Show More

189 ש"ח

210 ש"ח 

210 ש"ח 

210 ש"ח

FREYA

Arya  Deco
65-85:היקף
DD-GG :קאפ
XS-XL : מידות תחתון
מחיר חזיה: 270 ש״ח
מחיר תחתון: 100 ש״ח
Wild deco
65-80:היקף
DD-G :קאפ
XS-XL : מידות תחתון
מחיר חזיה: 300 ש״ח
מחיר תחתון: 100 ש"ח
Love note hi apex
65-80:היקף
E-G :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש״ח
מחיר תחתון: 100 ש״ח
Unchained
65-85:היקף
DD-GG :קאפ
XS-XL : מידות תחתון
מחיר חזיה: 300 ש״ח
מחיר תחתון: 100 ש״ח
Fancies mold
65-85:היקף
DD-G :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש״ח
מחיר תחתון: 100 ש״ח
Expression hi apex
65-85:היקף
DD-G :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש״ח
מחיר תחתון: 100 ש״ח
Expression balcony
65-85:היקף
E-F :קאפ
XS-XL : מידות תחתון
מחיר חזיה: 300 ש״ח
מחיר תחתון: 100 ש״ח
Show More

189 ש"ח

210 ש"ח 

210 ש"ח 

210 ש"ח 

210 ש"ח 

210 ש"ח 

210 ש"ח 

WACOAL

Lace essential
היקף: 65-85
DD-FF :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 150 ש"ח
Lace affair
היקף: 70-85
D-F :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 150 ש"ח
Show More

210 ש"ח 

210 ש"ח 

ELOMI

Mia
היקף: 70-95
F-HH :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתון: 120 ש"ח
Morgan
היקף: 70-85
GG-HH :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתונים: 120 ש"ח
Matilda
היקף: 70-100
F-H :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתון: 120 ש"ח
Sachi
היקף: 70-85
F-H :קאפ
מחיר חזיה: 300 ש"ח
מחיר תחתון: 120 ש"ח
Show More

210 ש"ח 

210 ש"ח 

210 ש"ח 

210 ש"ח 

Nursing bra / חזיות הנקה

Smoothing nursing bra
חזייה הנקה עם קליפס לפתיחה מהירה. מעניקה תמיכה מלאה לחזה מכל הכיוונים, ותמיכה לגב הודות לרצועת גב הרחבה שבה.
מחיר *לפני* הנחה - 300 ש"ח
Smoothing nursing bra
חזייה הנקה עם קליפס לפתיחה מהירה. מעניקה תמיכה מלאה לחזה מכל הכיוונים, ותמיכה לגב הודות לרצועת גב הרחבה שבה.
מחיר *לפני* הנחה - 300 ש"ח
Show More

210 ש"ח 

210 ש"ח