תקנון מועדון לקוחות  ®Leia London

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של Leia London . תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות והוא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות. עותק מתקנון  זה נמצא  בכל חנות וכן באתר האינטרנט www.leialondon.co.il . אנא קראו את תקנון זה ואת טופס ההצטרפות בעיון.  מילוי טופס ההצטרפות מהווה הסכמה לכללי ותנאי התקנון.

תקנון השתתפות בפעילות "קבוצת מיקוד - ליה לונדון"

להורדת התקנון: